Contact us


Yourname: (*)
Email: (*)
Phone:
Address:
Subject: (*)
Messages: (*)
Bar code:
 

CÔNG TY TNHH SX-TM TÂN CHÍ THÀNH

Địa chỉ : 93 Cao Văn lầu, Phường 1, Quận 6, Tp.HCM

Tel: (84-28) 3855.0517 Fax: (84-28) 395.20.20.3

- Cô Mai: 090 814 8853

- Anh Đức : 098 226 8928

- ĐT : 0283 8550 517

Email: contact@tanchithanhplastics.com   Website: http://www.chithanhplastics.com

Anh Thương
093 994 0866

Điện thoại
0283 8550 517

Cô Mai
090 814 8853

Anh Đức
098 226 8928