Tin tức
Công ty Tân Chí Thành được cấp giấy chứng nhận túi ni lon thân thiện môi trường

Vừa qua, công ty Tân Chí Thành đã được bộ tài nguyên môi trường chính thức cấp giấy chứng nhận sản phẩm túi ni lon thân thiện môi trường.

Đây là đơn vị thứ 3 trên cả nước được cấp giấy chứng nhận sản phẩm túi nilon đạt tiêu chuẩn thân thiện môi trường. Đây là sản phẩm đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về thân thiện môi trường đã được công ty Tân Chí Thành nghiên cứu nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng và góp phần bảo vệ môi trường.

Sản phẩm túi nilon thân thiện môi trường sẽ tự phân hủy sinh học trong thời gian 6 tháng đến 2 năm dưới tác dụng của tự nhiên không gây ảnh hưởng đến môi trường.

Xem chi tiết »