OD01: Ống đũa
Số lượng :
 _PRINTER  _SAVE  Gửi tin qua email