Bộ thố 3 cái
0 VNĐ
GA01: Gáo sâu
0 VNĐ
GA02: Gáo nhỏ
0 VNĐ
Ly01: Ly lớn
0 VNĐ
LY02: Ly nhỏ
0 VNĐ
LY03: Ly trung
0 VNĐ
MA01: Mâm lớn
0 VNĐ
MA03: Mâm nhỏ
0 VNĐ
MA04: Mâm vuông đen
0 VNĐ
MA06: Mâm mini
0 VNĐ

Mang thuc pham
0 VNĐ
Mang PE don
0 VNĐ
Mang PE 2 lop
0 VNĐ
Màng co Tân Chí Thành
0 VNĐ

Túi tự hủy
0 VNĐ
Túi PE cuộn
0 VNĐ
Túi xốp các loại
0 VNĐ
Tui nilon PE
0 VNĐ
Tui nilon PP
0 VNĐ