Túi tự hủy
0 VNĐ

Túi PE cuộn
0 VNĐ
Tui nilon PE
0 VNĐ

Tui nilon PP
0 VNĐ

Túi xốp các loại
0 VNĐ